Robert Mac William - Strandet den 4 januar 1865
Den 4. januar 1865 kl. 7.30 anmeldte strandfoged Chr. Hansen Gaihede, at et skib var strandet 1/8 sømil østen for Højen, og han anså det for nødvendigt, at redningsbåden kom tilstede. Mandskabet og vognmændene blev derpå straks tilsagte. På vejen fra byen til redningsstationen mødte mandskabet tre mand, som syntes at være sømænd, og på forespørgsel hvor de kom fra, erklæredede, at de kom fra det strandede skib, som da kunne ses, og at de og fire til om natten kl. ca. 1 havde forladt skibet i storbåden og med denne var kommet i land i nærheden af Grenen, hvor de fire mand opholdt sig med båden og mandskabets tøj. Endvidere forklarede de, at kaptajnen, styrmanden og to mand til omtrent på samme tid havde forladt skibet i en mindre båd, men senere havde de ikke set noget til dem. Det oplystes senere, at det strandede skib var brig , Robert M. William af Sunderland, kapt. Thomas Gaethken fra Wiborg, Finland, besætningen på 11 mand. D. 19. var intet hørt fra kaptajn og de øvrige tre mand.


Litteratur: 

1. Chr. Thagaard: Blade af Skagens Historie, 1967
    Side 107-108
Top Home - Gå til Forsiden