Skonnert »Mobil« af Stralsund - Strandet den 7 Februar 1894

Den 2. Januar 1894 strandede Skonnertbriggen »Mobil« af Stralsund, på Rejse fra Grangemouth til Hjemstedet med Kul. Skibet var sprungen læk i Søen, og da det var umuligt at holde det på Pumperne, blev det besluttet at sætte Skibet på Land, hvilket derefter skete Kl. 10 3/4 Formiddag. Kl. 10½ blev det bemærket ved Stationen Gl. Skagen, at Skibet styrede efter Land. Da Vinden var en stiv Kuling af ONO., med høj Sø på alle Revlerne, blev Redningsmandskabet hurtigst sammenkaldt, og Redningsbåden kørtes til Stranden. Skibet var da strandet og stod på Yderkanten af 3. Revle med Forenden sydefter, og med Undtagelse af et lille Stykke af Agterskibet, på hvilket Besætningen opholdt sig, men hvor Brådsøerne stadig gik over, var hele Skroget snart under Vand. Redningsbåden gik til Ankers til Luvart af Skibet, og sakkede ned imod dette, men det var ugørligt at opnå Forbindelse således, hvorfor der måtte lettes og roes hen til Agterskibet. Ved at hive et Kastedræg over på dette opnåedes Forbindelse, men næppe var dette sket, før 3 Mand af den strandede Besætning, som havde Redningsbælter på, sprang over Bord. Det voldte Redningsmandskabet stort Besvær at redde disse, idet der af al Kraft måtte roes op imod den rivende vestgående Strøm, og Båden måtte ligge tværs under Søen, så at denne stadig brød over. Det lykkedes dog at få de 3 Mand reddede, men en svær Brådsø kom derefter ind over Redningsbåden og brækkede Linen, hvormed den havde Forbindelse med Skibet. Efter store Anstrengelser lykkedes det påny at ro Båden op til Vraget, hvormed man fik Forbindelse ved et nyt Kastedræg, og 2 Mand blev fra Vraget halet gennem Søen ind i Redningsbåden. Påny kom der en svær Brådsø henover Båden, hvilken Sø brækkede 4 af dens årer og samme Sø kastede den sidste på Vraget værende Mand over Bord. Til alt Held havde han en Line om Livet, så at han hurtigt kunde hales ind i Redningsbåden, der derefter forlod Vraget og nåede lykkelig Land Kl. 11½ Formiddag, men det var også i yderste Øjeblik, thi ganske kort efter sank hele Skroget aldeles under Vand, og Masterne faldt. Også for dette Redningsforetagende modtog Mandskabet en Ekstrabelønning.


Top Home - Gå til Forsiden