Hanne af Jonstorp - Strandet den 13 december 1895
I året 1895 d. 13. december kl. 7.30 meldte fisker Peter Svendsen for redningsvæsenet, at et fartøj var strandet ca. en halv mil vest for batteriet og det brændte blus, samt at redningsbåden var nødvendig for mandskabets frelse. Vinden var s. ø. storm med regnbyger med sø på tre revler. Nogle fiskere, som opholdt sig på stranden og afventede bedring i vejret, havde også observeret strandingen og fik en roersbåd i vandet og ankom til strandingsstedet, hvor syv mand af besætningen optoges, medens kaptajnen' og styrmanden blev ombord, da fiskerne havde underrettet dem om, at redningsbåden var undervejs. Da redningsbåden ankom til strandingsstedet, stod de reddede af besætningen på stranden, båden gik straks ud og fik forbindelse med det strandede skib, hvor de ombordværende optoges og landede i god behold. Det strandede skib var , Hanne af jonstorp, kaptajn N. P. Nielsen, på rejse fra Hartlepool til Kolding med koks, og den havde en besætning på i alt ni mand. Dagen efter mødte fiskerne med en ansøgning til rederiet om en dusør, hvilket var almindelig, og de ville præsentere den for styrmanden, som skulle attestere den. Da styrmanden hørte, hvad det drejede sig om, tog han ansøgningen, åbnede lågen til kakkelovnen, hvorefter han sagde: den kommer ikke længere end her, og ilden fortærede derefter dokumentet.


Litteratur: 

1. Chr. Thagaard: Blade af Skagens Historie, 1967
    Side 62-63
Top Home - Gå til Forsiden