Harriet Steward af Whithorn - Strandet den 29 juli 1848

Martinus Røbyes Tegning - Rorsbaad gaar ud for at redde Lasten


Litteratur: 

1. Jens Tønnesen: Det svundne skagen fortæller, 1946
    Side 241
Top Home - Gå til Forsiden