Skagen Kommune skole (Kappelborg skolen) Matr. nr: 420a
Skolevej 5 Opført: 1901

I slutningen af 1899 tog man kontakt med arkitekt A. Haunstrup, der kom til at præge byens skolebyggeri de følgende 20 år. Han udfærdigede tegningerne til den nye skolebygning, der stod færdig i begyndelsen af 1901 opført af lokale håndværkere. Elevtallet var fortsat stigende, og i 1909 opførtes et nyt gymnastikhus, der i 1924 blev ombygget til klasseværelser. Op mod 1918 var flere elever kommet til, og det var ganske besværligt at drive borgerskolen og realskolen på grund af afstanden. Realskolen, der var opført i 1904 og som desuden rummede mellemskolen, lå bag det gamle Kommunekontor, Virkelyst, Sct. Laurentiivej 18. Man besluttede derfor at opføre en ny mellem og realskolebygning ved borgerskolen, og endnu en gang stod A. Haunstrup som arkitekt. I 1947-48 blev skolen igen udvidet. Der opførtes to nye bygninger, og der forbandt det tidligere gymnastikhus med henholdsvis borgerskolen og real- og mellemskolebygningen. Yderligere er skolen udvidet i 1969 med en to etages sidefløj.


Litteratur: 

1. Kappelborgskolen 1901 - 75 år - 1976: Kappelborgskolen 1976
    16 Sider : ill

2. Huse i Skagen - Bind 1-2  Fredningsstyrelsen  1981-1982
    Bind 2 - Kappelborg og Østerby,  Side 280-281


  Top Home - Gå til Forsiden