Holmen skole Periode: 1870-1963
Tuenvej, Ø. Holmen, Frederikshavn Opført: 1870


Holmen skole

Holmen Skole vestligst i sognet var fra 1867 til 1878 biskole til Elling, og læreren underviste tre dage ugentlig ved hver skole. Fra 1878, da man fik den rigtige skole, fik man som fast vikar lærer Lars Chr. Jensen Dahl, der kom fra Kvissel Højskole. Han flyttede i 1886 til Tolne skole og afløstes efter et tre måneders vikariat ved Munk Poulsen af Jens Peter Lütken, som blev landskendt for sin indsats for afholdsbevægelsen. Liitken var en usædvanlig personlighed, - og det var i Øvrigt også hans kone, hvis køkken var et samlingssted for mange af egnens originaler. Liitken var født i 1859 i Tystrup ved Sorø og dimitteret fra Blågårds seminarium i 1881. Han havde bl.a. været lærer i Kvissel, før han kom til Holmen, hvor han giftede sig med sin husbestyrerinde, Signe, der var husmandsdatter fra Vester Holmen. Skole og lærerbolig var én lang bygning tækket med tagspåner. Klasseværelset var møbleret med seks-mands borde på hver side af en midtergang. Der var mange børn i skoledistriktet, selvom fattigdom med følgende dårlig ernæring, sygdom og særlig tuberkulose gjorde store indhug. Der var eksempler på, at seks børn og forældre døde af tuberkulose, der hærgede overalt. Alligevel kunne børnetallet nå op til 110 på enkelte skoleår. Lültken blev anerkendt som en dygtig lærer, og han sled sig op både i sit skolearbejde, sit politiske arbejde og ikke mindst i sit arbejde for afholdsbevægelsen. Som lønnet formand for Danmarks Afholdsforening holdt han i tre år en lønnet vikar, mens han selv rejste landet rundt på foredragsturne. l Holmen holdt han aftenskole og deltog både i politisk og andet arbejde. Han døde som 60-årig i 1919. Han blev efterfulgt af Lars Jensen Hesselholt 1920-26 og lærer Emil Fr. Hansen 1926-30. Den sidste lærer på Holmen skole blev P.V. Nielsen, der ved skolens nedlæggelse i 1963 fortsatte i fem år som lærer ved Strandby skole.Lærer Jens Peter Lüken Lærer
Jens Peter Lüken
Holmen skole
1886-1919
Lærer Lars Jensen Hesselholt Lærer
Lars Jensen Hesselholt
Holmen skole
1920-1926


Litteratur: 

1. Skoler i Elling sogn - Elling Tømmerhandel A/S 1983
    Side 10-13

  Top Home - Gå til Forsiden