Skagensbanen
Vis på kort
Sct Laurentii vej 22 Opført år: 1890
Filmfoto


Beskrivelse:
Jernbanestationen, som den så ud omkring århundrede skiftet. Den nye banegård blev bygget i 1919, i øvrigt uden på den gamle bygning, Det var i øvrigt jernbanen, der satte skub i turismen på Danmarks nordligste punkt. Den kom til Skagen i 1890 og var årsag til opblomstringen af de mange hoteller, som paradoksalt nok et ondet transportmiddel afsagde dødsdommen over. Automobilen betød, at byens gæster ikke længere havde så stærkt behov for overnatning, derimod havde man brug for et sted at sætte bilen, når man skulle se på seværdighederne.
Hotellerne indrettede sig ofte efter toget, som en tidlig annonce for Skagens Højskolehjem fortæller. »Frokostbord dækket ved togets ankomst kl. 12.«, står der. Og da hjemmet lå lige over for stationen var der sikkert mange, der benyttede sig af dette tilbud.


Viadugten - Til venstre ses Skolevej som gik bag om kirkegården ned til havnen

Beskrivelse:
Skagensbanens historie:
I begyndelsen af 1880'erne voksede den lokale interesse for og nødvendigheden af en jernbaneforbindelse mellem Frederikshavn og Skagen. Men til trods for at ønsket om at anlægge en jernbane var stærkt stigende, viste hverken indenrigsministeriet eller amtet nogen særlig velvilje. Fra lokal side begyndte man derfor i 1885 i stedet at interessere sig for anlæggelsen af en fiskerihavn. Men da Vandbygningsvæsenet anslog udgifterne vedrørende et havnebyggeri til over to mill. kroner, tvivlede man på, om byen rent økonomisk ville kunne klare dette.
I 1887 var man nået så vidt, at de fleste klitter langs østkysten nu var tilplantede, og dermed udgjorde sandflugten ikke længere en væsentlig hindring for anlæggelsen af et banespor. Samme år blev kravet om en bane også understreget af en underskriftsindsamling fra 395 af byens borgere.
Kommunen sendte herefter en delegation til indenrigsministeriet med ønsket om hjælp derfra. Anlæggelsen af en fiskerihavn blev anset for at være en umulighed på daværende tidspunkt, og i stedet ville man undersøge mulighederne og mere velvilligt gå ind i arbejdet med enten at udbedre vejanlægget mod syd eller bygge et baneanlæg.
I 1887 arbejdede flere sagkyndige med mulighederne for anlæggelse af et banespor, og samtidigt blev den økonomiske side af anlægsarbejdet og den videre drift undersøgt og fastlagt. Fra byens side blev gjort et stort arbejde, og i 1889 blev byrådet på et borgermøde opfordret til at gøre sit yderste for at få forslaget vedrørende baneanlægget vedtaget. Sagen blev herefter behandlet i Rigsdagen og godkendt. Koncessionen blev givet Skagen Byråd og efter at arbejdet var overdraget ingenørfirmaet Gluud, Werner og S. Winkel kunne banen indvies den 24. juli 1890. Kort tid efter overlod Skagen Byråd koncessionen til det nystiftede a/s Skagensbanen.


Yderst til venstre ses den smalsporede bane med remise, som havde 2 spor. Bygningen blev revet ned i forbindelse med ombygningen til normalspor.

Beskrivelse:
Smalsporede bane - Chr. X's Vej
Efterhånden som der kom mere og tungere gods med Skagensbanen, og fordi alt skulle omlades i Frederikshavn, besluttede man i 1924 at gå fra en smalsporet bane til en normal sporet jernbane. Hvor der før var smalsporet Jernbane anlagde man i 1924 en ny indkørselsvej nord om byen. Vejen blev opkaldt efter kong Chr. d. X. (1870-1947)


Damplokomotivet


Damplokomotivet


Den gamle bro for Kirkevej i Skagen under nedrivning den 24 juli 1965 . Hvor efter en ny blev opført.

Untitled  

Untitled  

Ejerliste:1890 -   Skagensbanen
-   Nordjyske Jernbaner A/S

Literatur:

1.
Smalsporsbane til Skagen 1890: Birger Wilcke -
Jernbanehistorisk Årbog 1990 Side 28-35 : ill

2.
Huse i Skagen - Bind 1-2 Fredningsstyrelsen 1981-1982 : ill
Bind 2 - Kappelborg og Østerby, Side 251-255

3.
Skagensbanen gennem 100 år: Ole-Chr M. Plum: København:
Dansk Jernbaneklub 1990 - 124 Sider : ill

4.
Skagensbanen 1890-1990: - redigeret af Aage Jensen -
Skagen - Skagensbanen 1990 - 18 Sider : ill

5
Skagen på Postkort - Skagen Lokalhistoriske Forening 2003
112 sider - ISBN 87-88602-11-7, Side 43-44

6.
Skagen retake - En by i lys 2013
214 sider - ISBN 978-87-982298-4-1, Side 40


  Ny version af Skagen Før og Nu Top Home - Gå til Forsiden