Mindestøtten
Filmfoto


Mindestøtten i Østerby for 8 redningsmænd, omkom med ved briggen "Daphnes" forlist 27 december 1862 I baggrunden til venstre ses Thagårds gård.

Beskrivelse:
Mindestøtten i Østerby for 8 redningsmænd, omkom med ved briggen
"Daphnes" forlist 27 december 1862


Mindestøtten


Briggen Daphnes Stranding på Skagen Nordstrand julen 1862 Udført af Carl E Baagøe efter tegning af fyrinspektør Th. Meyer

Beskrivelse:
DAPHNEs forlis - Julen 1862
briggen DAPHNE af Göteborg, der fra hjemstedet var bestemt til Cette med en ladning planker og jern, og som havde en besætning på 11 mand. Skibets fører var kaptajn A. F. Lindbom. Det varede ikke længe, inden mænd i havklæder indfandt sig ved red-ningshuset på Nordstrand. Avis-brugerne kom med heste, for at den store røde redningsbåd kunne blive kørt til havet. Myndigt ledede bådens fører, Jens Chr. Jensen, forberedelserne til bådens udsætning, og snart tog mændene omgjordet med redningsbælter deres faste pladser på bådens tofter i besiddelse, og her sad så en flok mænd, der ikke havde fået søvn om natten, parate til atter med livet som indsats at yde deres hjælp på det frådende hav. Den herskende, voldsomme strøm førte imidlertid redningsbåden i læ af vraget, før den stoppede op for det udkastede ankerdræg. Efter at mandskabet i omtrent to timer forgæves havde forsøgt på at få forbindelse med svenskerne, måtte redningsbåden landsættes for på sin vogn at blive kørt til et i fornøden luv højde beliggende udgangssted. Ved redningsbådens landing måtte fire af dens besætningsmedlemmer udskiftes på grund af udmattelse, men fire frivillige var straks rede til at indtage deres pladser, nemlig fiskerne Niels Andersen, Jacob Tønnesen, Jens Norsk og Jens Kjelder. Den øvrige besætning var foruden den ovenfor nævnte fører: Niels Chr. Simonsen, Ivar Andreasen, Anders Bruun, Christen Knep og Thomas Pedersen.


Mindestøtten

Beskrivelse:
REDNINGSBÅDEN
nåede i andet for- søg så heldigt ud, at den svajede op så nær, at forbindelse ved en line opnåedes med vraget, men netop som en af svenskerne var taget om bord i redningsbåden og en anden undervejs, kæntrede redningsbåden pludselig og blev liggende med kølen i vejret. Foruden bådens foran nævnte faste mandskab, 6 mand, druknede 2 af de 4 frivillige, nemlig Jacob Tønnesen og Jens Kjelder, hvorimod Niels Andersen og Jens Norsk drev levende i land og blev halet op af tilstedeværende på stranden, der ved at danne kæde ud i havet kunne nå dem.
Desuden druknede den ene mand af strandingens besætning, som just troede sig reddet. DAPHNEs øvrige besætning, kaptajnen og 9 mand, reddedes i løbet af dagen og aftenen i tre hold af fiskerbåde, bemandet med frivillige. Den sidste redningsaktion iværksattes af Lars Kruse, der tidligere på dagen havde reddet kaptajnen og to mand. Først kl. 10 om aftenen lykkedes det Lars Kruse med sin fiskerbåd og frivillige folk at afslutte rednings-arbejdet og bjærge de sidste seks mand i land, og hermed var en af dansk redningshistories sværeste opgaver løst. Men en række små hjem i byen havde også betalt en høj pris, idet der den jul blev 8 enker i Skagen og 25 faderløse børn.

Untitled  

Untitled  


Literatur:

1.
Skagen retake - En by i lys 2013
214 sider - ISBN 978-87-982298-4-1, Side 30


  Ny version af Skagen Før og Nu Top Home - Gå til Forsiden