Redningsstationen i Skagen

Stationen blev oprettet da Redningsvæsenet organiseredes ved Lov af 26. marts 1852. Der var dog allerede i 1850 ankommen en på Orlogsværftet bygget Redningsbåd til Stationen, ligesom der samme år var anbragt et fra England indforskrovet Raketapparat. Der blev opført et Bådhus, men dette blev i 1858 flyttet nærmere over til Nordstrand, hvor det endnu er beliggende.
I 1878 og 1893 blev Bådhuset ombygget. I 1883 blev der i Skagens Vesterby opført et Opbevaringshus for Raketapparaterne dette sidste blev dog i 1925 fjernet, og Raketapparaterne opbevares siden da i Bådhuset. Under Forsøg på at redde Besætningen fra den svenske Brig »Daphne« den 27. December 1862 kæntrede Redningsbåden og drev bort. Den inddrev på den svenske Kyst, hvorfra den i Februar 1863 førtes tilbage til Skagen.
I 1870 anbragtes et af Branddirektør- Mathiesen konstrueret og af Skibsbygger Lautrup bygget Pontonfartøj til Stationen, men det viste sig uheldigt og flyttedes allerede i 1873 til Stationen ålbæk. I 1877 fik Stationen en ny Redningsbåd, som var bygget på Orlogsværftet af privat Skibsbygger Lund, og den tidligere Redningsbåd blev anbragt ved den da oprettede Bistation Svenske Knolde. i September 1887 ankom en ny på Orlogsværftet bygget Redningsbåd til Stationen, og denne Båd findes der endnu, den tidligere Båd blev anbragt ved Stationen Aalbæk.


i året 1896 blev,der oprettet en til Stationen Skagen hørende Bistation, nemlig ved Skagens Gren, og der opførtes et Bådhus til Redningsbådens Opbevaring. Der ankom et ny på Orlogsværftet bygget Bedningsbåd, hvilken var forsynet med Sænkekøl, men allerede i 1900 blev den afløst af en større Båd, der ligeledes er forsynet med Sænkekøl samt Ballastkasse. Den tidligere Redningsbåd førtes til Anholt og anbragtes ved den derværende Bådstation.


Motor Redningsbåd ved Skagen havn

I 1914 ankom en ny på Orlogsvætftet bygget Motorredningsbåd, til hvilken der ved Skagens Havn var bygget et Bådhus med Ophalingsbedding.- Til denne anskaffedes i 1925 elektrisk Ophalingsspil. Samtidig med denne Båds Ankomst oprettedes en ny Bistation »Skagens Havn«, og den tidligere Bistation Skagens Gren blev nedlagt. Bedningsbåden blev afgivet til Stationen Vesterø og Bådhuset solgtes til Nedbrydning.


Litteratur: 

1. Redningsstationernes historie: Fabricius Chr. Vilh: Skagen og Gl. Skagen 
    Tidsskrift for Redningsvæsen, 1938, nr Side 35-36 og 38

2. Stationen Skagen: Eisenreich, C. P. - Bind 1: Det Nørrejydske Redningsvæsen 1927
    Side 142-157 

3. Stationen Gl. Skagen: Eisenreich, C. P. - Bind 1: Det Nørrejydske Redningsvæsen 1927
    Side 158-177 

4. Stationen Kandestederne: Eisenreich, C. P. - Bind 1: Det Nørrejydske Redningsvæsen 1927
    Side 178-182 


Top